AKTUELT

Innkalling til generalforsamling 29.2.2012

Publisert: 03/01/19 oppdatert: 03/01/19

Sted:  Fylkeshuset i Sarpsborg kl. 19.30.
Kaffe og mineralvann fra kl. 19.

Vi kaller med dette inn til Støttegruppas første ordinære generalforsamling, etter at vi ble etablert på midlertidig basis 1.12. i fjor. Det midlertidige styret som da ble valgt, skulle forberede ordinær generalforsamling, med fastsettelse av vedtekter, arbeidsplan, budsjett og valg. Styrets forslag følger vedlagt.

Innkalling

Styrets melding

Vedtekter

Arbeidsplan

Budsjett

Valg