AKTUELT

Østfold er i gang

Publisert: 03/01/19 oppdatert: 03/01/19
Kontakt Helge Kolstad på h-j-k@online.no for innmelding eller spørsmål
Støttegruppa i Østfold ble opprettet 1.12. I det midlertidige styret sitter Helge Kolstad, leder, Kurt Frantzen, sekretær, Elise Waagen, kasserer, Cathrine Lütken og Cecilie Herlovsen. Vi har hatt vårt første styremøte, der vi etter fullmakt fra stiftelsesmøtet formulerte noen enkle vedtekter etter mønster av de sentrale vedtektene, konstituerte oss og la planer fram mot den første generalforsamlingen som vi vil prøve å arrangere midt i februar. I mellomtiden skal vi registrere oss i Brønnøysund, forberede mer varige vedtekter, arrangere samling i romjula, delta på den nasjonale samlingen og forberede noen tiltak som kan tjene som beredskap i forhold til rettssaken i april. Vi jobber nå med å sette opp medlemslista med mailadresser osv. Det er fortsatt mange som ikke uttrykkelig har meldt seg inn, men som faktisk deltar i kontaktnettet. Det jobber vi med å formalisere.